Beautiful Nerdy <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3773244011002835472\x26blogName\x3dA+Tale.Story.Fact.Fiction.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://newnurul.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://newnurul.blogspot.com/\x26vt\x3d-1011411931413868314', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
NHAMIZAHJ
Muse
InstaG
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
KERANA JARAK ANTARA AKU DAN DIA
Friday, 20 April 201221:15

Assalamualaikum, hari nie saya nak share  article menarik  dari Facebook.


Tersentuh pla bila baca  artikel nie.


Jadi taklah teruk sangat bila berjauhan dengan 'dia' nanti.


Meh! Baca sama-sama!! (^_^)


Jangan sedih sgt bila berjauhan..
Jika RINDUKAN SESEORANG , PEJAMKANLAH 


MATA dan UCAPKANLAH : 

" Ya Allah Aku rindukannya keranaMu Ya Allah 

, Jauhkanlah aku dari perkara yang membuatkan 
aku lupa kepadaMu . Aku semakin mengerti, 
‘JARAK’ ini bukan untuk menghukumku..tetapi 
‘JARAK’ ini untuk MENJAGA aku dan dia.. 
Dengan ‘JARAK’ ini aku dan dia berjanji untuk 

BERUBAH menjadi yang lebih baik.. 
Dengan JARAK ini aku dan dia berjanji untuk MEMPERBAIKI cinta kepada Ilahi.. 
Dengan jarak ini aku dan dia berjanji untuk 

MENCINTAI Pencipta kami lebih dari segalanya..


Dengan JARAK ini aku dan dia berjanji untuk 

MENDALAMI Islam hingga ke akar umbi.. 


Dan Dengan JARAK ini jua aku dan dia yakin andai

 tiba saatnya nanti, aku dan dia akan LEBIH 
BERSEDIA untuk melayari semua ini dengan jalan 
yang diredhai.. 

P/S : Terima kasih ya Allah kerana memberi 

PELUANG kepadaku melalui jalanMu ini..terima
 kasih kerana memberikan JARAK itu kepada aku 


dan dia....


Renung-renungkanlah.. Fikir-fikirkanlah..

3 What's Your Comment?