Beautiful Nerdy <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3773244011002835472\x26blogName\x3dA+Tale.Story.Fact.Fiction.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://newnurul.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://newnurul.blogspot.com/\x26vt\x3d-1011411931413868314', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
NHAMIZAHJ
Muse
InstaG
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
Latest story...~
Wednesday, 3 October 201200:54Hehehehehehe!!!   Banyak   sebenarnya   cerita   yang   berlaku    dalam    kehidupan    kami    sebagai   tanak    sikul,   just   belum    ada   masa   terluang    untuk   cerita   lagi.


STPM   tinggal    32   hari    lagi... Wee~    Masih   malas   macam    dulu   juga. Phew!   Ini   lah   namanya orang   yang    tiada    tujuan   hidup.   Sob...sob.. Hihi!!


Tapi   ada  juga   kot?  Doktor   haiwan?    Jadi   cikgu?   Tapi   hari   nie  ada   cita-cita   baru daaaahhhh...


Masa   pembentangan    pengajian   am,   saya    membaca   tanpa    tarik     nafas    setiap    ayat.   Sampai    cikgu   pula    yang   semput    nampak    saya    membaca...~ Ekekekeke!!!


"Ada    bakat    jadi    pembaca   berita   nie..."


Huahua!!    Maybe   itu   doa   dari   Cikgu    Jaim....~   Mana   lah   tahu   kan?Oh...ya!!!   Memang   betul    ada    dua    ekor    jak    pelajar     lelaki   dalam    kelas    kami,   dan    lapan    orang     pelajar   perempuan...~


(aik!   kenapa    dua   'ekor'   lak?   Hahaha~ kuat   merepek)


Dorang    sangat    lah    periang,   ceria,   kelakar,    comel    dan    bijaksana....


Tapi    kan,   dorang    sudah     berpunya    tau.  (^_^)    Takde   'chance'   lagi    dah~


Owkie.... Tue jer...~   Daa...~
Nanti    ada   cerita    bakal    ada post   b aru   gak, okie?*i miss  u*0 What's Your Comment?