Beautiful Nerdy <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3773244011002835472\x26blogName\x3dA+Tale.Story.Fact.Fiction.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://newnurul.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://newnurul.blogspot.com/\x26vt\x3d-1011411931413868314', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
NHAMIZAHJ
Muse
InstaG
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
Kembali Pulang...~
Saturday, 4 May 201318:22

Assalamualaikum!!

Hoho!   Lama   dah   tak  update  blog,  biasalah.  pemalas   lah   sangat   katakan. Hehe!   apa   perkembangan  saya   sekarang?  Alhamdulillah.   Baik-baik   juga.   (^^,)


Kerja   PBS   sudah   selesai.  Pengajian   Am,   tajuk   saya   adalah   "perniagaan   di   rumah."  :D   Eksperimen   kimia   untuk    semester   nie   pun   dah   selesai.  Untuk   biologi   pula   tinggal   satu   eksperimen   lagi   kot.  Math  T???? Hua...hua!!!~   Kejap   lagi   siap.   Dah   tergendala.  Phew!!~

Ada   macam-macam   cerita   berlaku.   Tapi,   nanti   saja   lah   share.  Kikikiki!!!   Tapi   ada   satu   drama   korea   yang   menjadi   keminatan   sekarang.  DONG   YI!!!   Kalau   tidak   silap   saya   Dong   Yi   merupakan   individu   yang   penting   dalam   sejarah   Korea.   Outline   story   dia   memang   best.  Maybe   sebab  saya   nie   suka   sejarah   atau   mungkin   pelakonnya   dapat  memainkan  peranan   dengan  baik   sekali. ^^


Inspired   bila   tengok   cerita  nie.  Dari  seorang   hamba   boleh  jadi   seorang   yang   jadi   luar  biasa.  asalkan  yakin  pada   diri   sendiri   dan   memanfaatkan   segala   kemampuan   diri.  I  wanna   be   kind   of   woman  like   that. (^~^)


Selamat   mengundi   kepada   semua   pengundi   yang   mendaftar.  Dan   bagi   STPM's   candidates,   ada   dua    minggu   lagi   untuk   kita   buat   persediaan.   Gunakan   segala   kesempatan   yang   ada   untuk   buat   persediaan.   Selagi   kita   belum  masuk   dewan   peperiksaan,   selagi   itu   peluang   ada   untuk   kita.

Kalau   yang   belum   ada   jadual   exam,   boleh   pergi   ke   laman   web  MPM   atau   muat   turun   je   melalui   pautan   di   bawah.   :D

Jadual Peperiksaan STPM Semester II

Tekan   jer.... Hehe!!! All   da   best!!   Salam   ceria!   ^^2 What's Your Comment?