Beautiful Nerdy <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3773244011002835472\x26blogName\x3dA+Tale.Story.Fact.Fiction.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://newnurul.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://newnurul.blogspot.com/\x26vt\x3d-1011411931413868314', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
NHAMIZAHJ
Muse
InstaG
Way Out
Credits
+ follow Dashboard
Lesson of the Day
Thursday, 17 April 201405:59

Assalamualaikum.

Today I have something I learnt.
Kunun nie hari mau merajuk sama Ummi.
Semalam, lepas pulang kerja, terus masuk tdur, tiada  cuci muka lagi tue.
Ummi tanya "kau sakit kah?"
"Kau tidak lapar kah?"
"Kau tidak mau minum?"
Semua saya jawab "TIDAK"

Ewah.. Egoist sungguh. Childish sungguh.

Dipendekkan cerita, sepanjang pagi nie, buat acuh tidak acuh saja. Maybe ummi pun sakit hati.
Di Taska, ada rasa bersalah pula. Huhu..

Balasan sebab sakitkan hati ibu bapa tidak lama pasti muncul.

Hari nie saya bertugas sampai petang. Kalau sebelum nie, saya bertugas okay saja. Budak-budak pun jarang meragam. Si Momo jarang meragam.

Tapi ntah kenapa hari nie dorang meragam, ngam-ngam masa hujan lebat. Rasa sabar makin merundum. Rasa meluat bercampur baur. Nasib ada juga akal sihat until berfikir secara waras & bukan ikut perasaan.

Bukan berhenti itu sahaja. Dorang Baby & Elly pula lambat pulang. Rekod baru untuk dorang & rekod baru saya juga. Jam 6.20 petang.

Guess what? Ummi telefon & datang untuk ambil juga. Sambil tue kc kawan di taska sementara tunggu dorang Baby kena ambil.

I am sorry Ummi.
Lessons were learned.

Oh..ya! And tomorrow is holiday!
I love my job, my work place also like my second home, but I still love HOLIDAY!
0 What's Your Comment?